Contact

Locatie Haarlem
Werfstraat 10
Haarlem
Het terrein is bestraat, omheind en deels overdekt.

Locatie Spaarndam
Kerkweg 19
2064 KR Spaarndam
Het terrein is bestraat en omheind.

Locatie Penningsveer
Penningsveer 2
2065 AM Haarlemmerliede
Wij trainen op gras

Postadres
Kerkweg 19
2064KR  Spaarndam
telefoonnummer: 06-22982848
e-mail: info@kennemerhondenschool.nl

Rekening nummer: NL47 RABO 038 4441 637 tnv Kennemer Hondenschool

https://www.sppd.nl/klachtenprocedure.html