Contact

Locatie Haarlem
Werfstraat 10
Haarlem
Het terrein is bestraat, omheind en deels overdekt.

Locatie Spaarndam
Kerkweg 19
2064 KR Spaarndam
Het terrein is bestraat en omheind.

Postadres
Kerkweg 19
2064KR  Spaarndam
telefoonnummer: 06-22982848
e-mail: info@kennemerhondenschool.nl

Rekening nummer: NL47 RABO 038 4441 637 tnv Kennemer Hondenschool

https://www.sppd.nl/klachtenprocedure.html