Algemene voorwaarden Kennemer Hondenschool

Wat u mag verwachten van de Kennemer Hondenschool         

De lessen/ gedragstherapie: ·         

De cliënt is/blijft aansprakelijk voor de door de hond eventueel veroorzaakte schade.
De zogeheten ‘dieraansprakelijkheid’ is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:179 BW) en stelt de bezitter van het dier (meestal de eigenaar) aansprakelijk voor de schade die het dier veroorzaakt. Ook wanneer de eigenaar niets te verwijten valt. Deze vorm van risicoaansprakelijkheid brengt over het algemeen met zich mee dat de schade die een dier uit eigen energie veroorzaakt, voor rekening komt van de bezitter van het dier, veelal de eigenaar.